ماژول پرونده پزشکی

استفاده از مجموعه‌های نرم‌افزاری مدیریت اطلاعات مراکز بهداشتی و درمانی، راهکاری مناسب برای ساماندهی و مدیریت گردش اطلاعات در این مراکز است. به منظور تأمین این نیاز، شرکت نرم افزاری سایار رایانه خاورمیانه توانسته است، با بهره‌گیری از دانش و تحقیق، نرم افزار مدیریت کلینیک را طراحی نموده و به پشتوانه سال ها تجربه در این حوزه نرم افزاری جامع و قدرتمند در این زمینه ماژول پرونده پزشکی را طراحی و به دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز بهداشتی و درمانی و همچنین مراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور عرضه نماید. نرم افزار مدیریت کلینیک به شکلی طراحی شده که محیط کاربر پسند، ساده و امکان تهیه گزارش‌های آماری متعددی از داده ها و ایجاد پرونده پزشکی بیمار است، که در طراحی کلیه بخش‌های نرم افزار مدیریت کلینیک در نظر گرفته شده است.

ماژول پرونده پزشکی سایار رایانه

بررسی ماژول پرونده پزشکی نرم افزار مدیریت کلینیک

پرونده پزشکی را به جرات می‌توان زیربنای تمامی استانداردهایی دانست که بطور مستقیم به بیمار مربوط است. هنگامی که شما خدمات درمانی دریافت می‌کنید در پرونده پزشکی شما ثبت می‌شود. پرونده پزشکی یک منبع اطلاعاتی است که بیمار را همراهی می‌کند، به عبارت دیگر پرونده پزشکی سندی است، که از طریق آن امکان ارزیابی کیفی و کمی مراقبت های ارائه شده به بیمار، ارتباط موثر مابین تمامی ارائه دهندگان مراقبت‌های درمانی، انتقال مناسب اطلاعات بین واحدهای بیمارستانی و نیز بین سایر مراکز درمانی و همچنین استمرار مراقبت در طول دوره بستری و پس از آن فراهم می‌گردد، همچنین پرونده پزشکی لیستی از عوامل حیاتی بیمار می‌باشد، که هر روز توسط پزشک معالج خوانده شده و از حال روزانه بیمار با خبر می شود پرونده پزشکی در سیستم مرکز بایگانی می‌شود، تا زمانی که دوباره بیمار به پزشک مراجعه کند و پزشک با مطالعه پرونده پزشکی متوجه بیماری می شود و طبق مدارک موجود در پرونده تصمیمات خود را به بیمار اعلام کرده و برای بیمار دارو تجویز می‌کند. پرونده‌های پزشکی دارای مشخصات کامل بیماران و پزشک معالج می‌باشند. در این قسمت می توان اطلاعات پرونده الکترونیک بیماران را تکمیل تر نمود.

قابلیت‌های خاص بخش ماژول پرونده پزشکی عبارتند از :

 • ضمیمه کردن انواع تصویر
 • قابلیت اتصال به اسکنر
 • امکان استفاده از قلم نوری
 • وارد کردن انواع بیماری‌های موجود
 • ثبت داروهای مصرفی
 • ثبت نتایج معاینات پزشکی
 • امکان مشخص نمودن آلارم برای کادر درمان
 • امکان تعریف سطوح دسترسی مختلف جهت ویرایش، ثبت و یا مشاهده اسناد پزشکی بیمار و به تفکیک پزشک
 • قابلیت ثبت انواع علایم بیماری
 • امکان تعریف پرونده های مختلف و تخصصی برای هر بخش و یا دکتر متناظر با شماره پرونده مجزا
 • به اشتراک گذاشتن پرونده‌های مختلف، بین کادر پزشکی
 • قابلیت گزارش گیری و چاپ از انواع داده‌های ثبت شده در پرونده پزشکی
 • و…

پرونده پزشکی

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید. درخواست مشاوره